Ưu đãi học ngắn hạn CDIT

Chính sách khuyến học kỷ niệm ngày truyền thống PTIT

1200

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1. Thời gian áp dụng Từ ngày 17/09/2014 đến hết ngày 31/12/2014. 2. Đối tượng ưu đãi Tất cả học viên đăng ký tham gia khóa học ngắn hạn tại CDIT. 3. Nội dung ưu đãi CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THƯỜNG […]