b

NGÀY HỘI TỰU TRƯỜNG – CHÀO TÂN SINH VIÊN D15 PTIT

1227

NGÀY HỘI TỰU TRƯỜNG – CHÀO TÂN SINH VIÊN D15 PTIT Thời gian: 8h -17h ngày 5,6/9/2015 Địa điểm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Ngày hội tựu trường Chào tân Sinh viên được tổ chức bởi Trung tâm đào tạo – CDIT TRAINING CENTER với mong […]