8639
Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Lịch học
Khóa học Sản xuất Video Marketingicon_new 16/05/2017  5 ngày ( 10 buổi) T3-T6
Khóa học An toàn thông tin- Thách thức và cơ hội nghề nghiệp icon_new 19/05/2017 3 ngày ( 6 buổi) T6-CN
Khỏa học Khởi nghiệp thành côngicon_new 15/05/2017 3 ngày ( 6 buổi) T4-CN
Khóa học Thiết kế bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu icon_new tháng 5/2017 3 ngày ( 6 buổi) T2-T4
Lập trình ứng dụng Android 04 (STP – Android) 18- 25/02/2016 18:00 – 20:30 (T5) & 15:00 – 17:30 (CN) T5-CN, T3-6 hoạc T4-CN
Kỹ thuật lập trình Java 04 (STP – Java) 01/03/2016 18:00 – 20:30 T3-6 hoạc T4-CN
Phát triển Mini Game (MiniGame – 07) Tháng 6/2016 18:00 – 20:30 2 buổi/tuần
Nhiếp ảnh cơ bản – 05 20/02/2017 T2 – T5
Quản trị mạng doanh nghiệp Tháng 03/2017 18:00 – 20:30 T6-CN
Hacker Mũ Trắng – CEH  Tháng 12/2015 18:00 – 20:30 Sẽ thông báo sau
Tiếng Hàn 03 Tháng 27/01/2016 19:00 – 21:00 T2-T4-T6
Lập trình C/C++ nâng cao – 02 Tháng 12/2015

Sẽ thông báo sau

Lập trình ứng dụng Android 03 (STP – Android) 05/11/2015 18:00 – 20:30 T2-5
Lập trình Java căn bản – 04 04/11/2015 18:00 – 21:00 T4-CN
Kỹ thuật lập trình Java 03 (STP – Java) 13/11/2015 18:00 – 20:30 T3-6
Nhiếp ảnh cơ bản – 04 9/9/2015 T5 – CN
Lập trình ứng dụng Android 02 (STP – Android) 1/7/2015 18:00 – 20:30 T2-T4-T5
Lập trình Java căn bản – 03 03/092015 18:00 – 21:00 T3-5-7
Phát triển Mini Game (MiniGame – 06) 21/08/2015 18:00 – 21:00 2 buổi/tuần
Phát triển Mini Game (MiniGame – 05) 09/04/2015 18:00 – 21:00 T2-5
Tiếng Hàn 02 (STP – Korean) 16/03/2015 18:00 – 20:308:30 – 11:00 T2-4T7
Kỹ thuật lập trình Java 01 (STP – Java) 03/03/2015 18:00 – 20:30 T3-6
Kỹ thuật lập trình Java 02 (STP – Java) 03/04/2015 18:00 – 20:30 T3-6
Lập trình ứng dụng Android 01 (STP – Android) 12/03/2015 18:00 – 20:30 T5-CN
Nhiếp ảnh cơ bản – 03 18/03/2015 T4 – CN
Lập trình Java căn bản – 02 21/3/2015 18:00 – 20:30 T2-4-6 or T3-5
Tiếng Hàn 01 (STP – Korean) 14/1/2015 18:00 – 20:30 T2-4-6
Nhiếp ảnh cơ bản – 02 Đã kết thúc T4 – CN
Bảo mật mạng doanh nghiệp NIS – 02 Tháng 11/2014 18:00 – 21:00 T3-5-CN
Hacker Mũ Trắng – CEH  Tháng 11/2014 18:00 – 20:30 T3-5-CN
Lập trình C/C++ nâng cao – 01 Đã kết thúc

Liên tục trong 10 ngày

Quản trị mạng quốc tế Mini CCNA – 01 Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T3-5-CN
Phát triển Mini Game (MiniGame-03) Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T3-5-CN
Kiểm thử trên di động (Mobile Testing-01) Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T3-5-CN
Nhiếp ảnh cơ bản – 01 Đã kết thúc 18:00 – 21:00 T3-5
Quản trị mạng quốc tế Mini CCNA – 02 Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T3-5-CN
Lập trình Java cơ bản – 01 Đã kết thúc 18:00 – 21:00 T2-4-7
Phát triển Mini Game (MiniGame-02) Đã kết thúc 18:00 – 21:00 T3-5
Phát triển Mini Game (MiniGame-01) Đã kết thúc 18:00 – 21:00 T3-5-CN
Bảo mật mạng doanh nghiệp NIS – 01 Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T2-4-6
Quản trị mạng quốc tế Mini CCNA – 01 Đã kết thúc 18:00 – 20:30 T2-4-6

 

LIÊN HỆ:

CDIT Training Center

Website:    http://khoahoc.cdit.com.vn
Email:       daotaocdit@gmail.com
Hotline:     0901 701 008 – 0901 701 009
Địa chỉ:     Tầng 1, Nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông –  Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
Fanpage:   https://www.facebook.com/daotaocdit