3650

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

 • Khi đăng ký, học viên cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu học viên và nộp 01 tấm hình (2×3) để làm thẻ học viên.
 • SV được đóng học phí tối đa 3 lần với các lớp học Game: Lần 1 – 500.000 Đ khi đăng ký; Lần 2 – Tối thiểu 50% khi khai giảng; Lần 3 – Hoàn thiện trước 1/3 thời lượng học.
 • SV được đóng học phí tối đa 2 lần với các lớp học khác: Lần 1 – 500.000 Đ đi đăng ký; Lần 2 – Hoàn thiện khi khai giảng.
 • Lưu ý: Học viên không được rút lại phí đặt chỗ.

2.  HỌC PHÍ:

    2.1 Hoàn học phí:

 • Học phí sẽ được hoàn lại trong trường hợp Trung tâm không xếp được lớp cho học viên.
 • Học phí không được hoàn trả trong thời gian học viên xin bảo lưu, chuyển đổi lớp nhưng lớp mới vẫn chưa khai giảng hoặc bị thất lạc biên lai.

2.2 Bảo lưu học phí:

 • Trung tâm chỉ xem xét bảo lưu khóa học cho học viên khi học viên hoàn thiện đầy đủ học phí và đóng phí bảo lưu theo quy định của trung tâm là 500.000 Đ.
 • Học viên làm thủ tục bảo lưu trong 2 tuần đầu tiên của khóa học:  Được tham gia toàn bộ khóa học khi đi học trở lại.
 • Học viên làm thủ tục bảo lưu sau 2 tuần đầu tiên của khóa học và trước 2/3 thời lượng của khóa học: Được tham gia số buổi còn lại của khóa học (Số buổi đã học sẽ không được bảo lưu) khi đi học trở lại. (Thời gian học sẽ do trung tâm sắp xếp và báo lại với học viên)
 • Học viên làm thủ tục bảo lưu sau 2/3 thời lượng của khóa học: sẽ không được bảo lưu.
 • Thời gian bảo lưu tối đa là 01 khóa.
 • Thủ tục: Học viên điền thông tin bảo lưu và đóng phí bảo lưu tại trung tâm. Phí bảo lưu sẽ được hoàn lại khi tham gia lại chương trình học.

2.3 Giảm học phí:

 • Học viên được giảm học phí theo quy định chung của Trung tâm cho từng khóa học.
 • Học phí được giảm theo từng nhóm và từng thời điểm của khóa học.

3.    NHỮNG NỘI QUY CHUNG VỀ LỚP HỌC:

 

 • Học viên đi học đúng giờ quy định, ký tên vào bảng điểm danh tại mỗi buổi học. Học viên nghỉ học phải có phép – báo về trung tâm trước giờ học.
 • Trong giờ học, học viên không hút thuốc, không sử dụng điện thoại, không nói chuyện, không làm việc riêngảnh hưởng đến lớp học.
 • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, làm bài kiểm tra do Giảng viên và trung tâm đưa ra. Thiếu bài kiểm tra học viên phải làm bổ sung theo yêu cầu của giảng viên và sắp xếp của trung tâm.
 • Trong quá trình học nếu lớp thường xuyên duy trì sĩ số dưới 5 học viên, trung tâm có thể ghép cùng với lớp khác để đảm bảo chất lượng.
 • Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu học viên phải tham dự tối thiểu 70% thời lượng của khóa học và thi qua bài kiểm tra cuối khóa mà trung tâm yêu cầu.
 • Trung tâm đảm bảo chất lượng đầu ra cho từng học viên. Trường hợp học viên không nghỉ quá 10% thời lượng khóa học mà vẫn không đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, học viên được quyền  đăng ký học lại cho đến khi đạt yêu cầu khóa học.

4.   QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG HỢP NGHỈ:

 • Học viên nghỉ học có phép sẽ được học bù tại các lớp khác có trình độ tương tự.
 • Trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, mất điện … trung tâm sẽ đề nghị các lớp nghỉ học vì lý do an toàn của giáo viên, học viên và để đảm bảo chất lượng học tập.
 • Trung tâm và giảng viên có quyền đình chỉ việc học hoặc không cho phép học viên tiếp tục tham gia khoá học nếu:
  • Học viên nghỉ quá 50% số buổi học của khóa học.
  • Trường hợp học viên chưa tham gia các bài kiểm tra theo yêu cầu trung tâm và giảng viên mà được bố trí làm lại nhưng vẫn không tham gia.